REHABILITACIÓN DEPUTACIÓN CORUÑA 2023

Un ano máis queremos agradecer á Deputación da Coruña a concesión da subvención dá convocatoria FOCVAA: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA Ou MANTEMENTO DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS DURANTE Ou ANO 2023. Concedéndonos a cantidade de 1.608,58€, grazas á cal poderemos levar a cabo o noso programa a de Rehabilitación Integral para Persoas con Enfermidades Neuromusculares Provincia da Coruña