Fomento de Emprego Concello de Vigo 2020

O Concello de Vigo colaborou no finaciamento dos gastos de contratación e fomento de emprego de ASEM Galicia e , en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS 2011