Camapaña sensibilización Asem Galicia

Campaña sensibilización

Reservadas para las personas con discapacidad. Esta acción responde a la campaña de sensibilización diseñada por Asem Galicia junto con el Concello de Culleredo: «Ponte na miña pel, non na …