Xornada Galega sobre ENM

A xornada ten por obxetivo xeral informar e concienciar os profesionais sanitarios e o público en xeral acerca das enfermidades neuromusculares e suas repercusións biopsicosociais. ASEM GALICIA organiza o próximo …

V Gala benéfica

Asem Galicia organizó en la semana de las enfermedades neuromusculares; 15 de Noviembre, ofreció distintas actividades para difundir nuestro lema “compartimos nuestras fuerzas”. Para ello se han puesto en marcha …

II Jornadas Asem Galicia

II Jornadas sobre ENM

Las Jornadas tienen por objetivo general informar y concienciar a los profesionales sanitarios y al público en general acerca de las enfermedades neuromusculares y sus repercusiones biopsicosociales. Partiendo de su …