Xornada Galega sobre ENM

A xornada ten por obxetivo xeral informar e concienciar os profesionais sanitarios e o público en xeral acerca das enfermidades neuromusculares e suas repercusións biopsicosociais. ASEM GALICIA organiza o próximo …

II Jornadas Asem Galicia

II Jornadas sobre ENM

Las Jornadas tienen por objetivo general informar y concienciar a los profesionales sanitarios y al público en general acerca de las enfermedades neuromusculares y sus repercusiones biopsicosociales. Partiendo de su …