Desafiando realidades

 

O Programa “Desafiando realidades”, financiado polo Concello de Vigo, fixo posible a mellora e independencia no desenvolvemento das actividades da vida cotiá das nosas/os socias/os, e permitiu a continuidade dun programa integral que inclúe o mantemento das capacidades físicas e psicolóxicas.