PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL

 Convocatoria Desde ASEM Galicia, como en anos anteriores, solicitamos á Consellería de Sanidade unha subvención para axudar a sufragar tratamentos de fisioterapia, hidroterapia, hipoterapia. O importe a cubrir pola subvención …

Axudas de interese

Axudas urxentes  evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables. Aquí poderá acceder a toda a información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414D Axuda para renovación de praza/novo ingreso programa Bono Concilia Aquí poderá …