Axudas de interese

Axudas urxentes  evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables.

Aquí poderá acceder a toda a información:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414D

Axuda para renovación de praza/novo ingreso programa Bono Concilia

Aquí poderá acceder a toda a información:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A